Follow by Email

31 Ocak 2015 Cumartesi

UNESCO YETİŞKİNLERİN EĞİTİMİ ŞARTI

http://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/international-adult-learners-charter

EUROPASS


Siz de doldurmalısınız !


EUROPASS Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin kişisel yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluşturulmuştur.

EUROPASS Dokümanları, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan vatandaşların gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan ve aşağıdaki 5 belgeden bir dokümanlar klasörüdür. 
Beceriler, deneyimler, eğitim durumu, iş tecrübesi vb. konuları içeren iş veya eğitim amacı ile hazırlanan AB standardında ortak bir CV formatıdır. (Kendiniz doldurabilirsiniz)
Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde kişinin dil becerileri ve yetkinliklerini tanımlamasına ve detaylandırmasına imkân sağlar.
(Kendiniz doldurabilirsiniz)
Kişinin bir diğer Avrupa ülkesinde iş, eğitim veya gönüllülük amacıyla geçirdiği süre boyunca elde edilen bilgi ve becerileri kaydeden bir belgedir. (Yetkili kurumlar tarafından doldurulur)
Mesleki bir Sertifika ile sahip olunan yetkinliklerin özellikle ülke dışında daha iyi anlaşılmasını sağlar. (Yetkili kurumlar tarafından doldurulur) 
Yüksek öğrenim yeterliliklerinin daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla yüksek öğrenim diplomalarıyla birlikte verilir. (Yetkili kurumlar tarafından doldurulur)

EUROPASS, kişilerin beceri ve yeterliliklerinin Avrupa’da (Avrupa Birliği, EFTA/ EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasında ve hareketliliği sağlamada önemli bir araçtır.
Ayrıca vatandaşların;
o        İş aramalarına veya eğitim ve öğretim imkânlarına kaydolmalarına;
o        Beceri ve yeterliliklerinin işverenler tarafından anlaşılmasına ve tanınmasına;
o       Avrupa’da herhangi bir yerde yaşamalarına ve çalışmalarına yardım edecek şekilde tasarlanmış bir hizmettir.

Her ülkede (Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı), bir Ulusal Europass Merkezi Europass belgeleri ile ilgili tüm faaliyetleri koordine eder. Europass'ı kullanmak veya Europass hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm kişi veya kurumlar için ilk irtibat noktasıdır. 

Türkiye Ulusal Europass Merkezi, MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU'dur.[1],[2]
http://app.ushopcomp.com/a/usr/logo.png?t=2015030&usertype=active&hid=8B571730-9AE9-4963-9E37-757579A43F04&partid=king&subid=1049790
UEM-ULUSAL EUROPASS MERKEZİ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında EUROPASS’ın Türkiye’deki faaliyetlerinin çerçevesi, kapsamı ve ortak yapılabilecek faaliyetler konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Aynı zamanda Ulusal Referans Noktası olarak da görev yapmakta olan MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI okullarda ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan 650 alan/dal kapsamındaki modüler programlar için Sertifika Eklerini hazırlamış ve UEM tarafından hazırlanan veri tabanında yayınlanarak kullanıma açılmıştır[3].
EUROPASS dokümanları çevrimiçi doldurulması tavsiye edilen dokümanlardır[4].

EUROGUIDANCE TÜRKİYE (AVRUPA REHBERLİK MERKEZİ)Avrupa Rehberlik Merkezi hizmetleri, ülkemizde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülmektedir.[1]EUROGUIDANCE nedir?

EUROGUİDANCE Ağı, Avrupa genelindeki Mesleki Rehberlik sistemlerini birbirine bağlayan merkezlerin bir ağıdır. Bu merkezlerin genel amacı; eğitim, öğrenim, iş, meslek ve rehberlik konularında bilgi vererek ilgili ülkelerde Avrupa boyutunun desteklenmesine katkıda bulunmak ve Avrupa genelinde dolaşımın en etkin şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. EUROGUIDANCE, Avrupa genelindeki olanakların daha iyi anlaşılması için rehber danışmanlara ve bireylere yardım ederek hareketliliği destekler.  27 Avrupa ülkesi ve 4 EFTA ülkesi ile Türkiye'den oluşan Ağın ana hedef grubu, meslek danışmanları, öğretmenler ve akademisyenlerdir. Bunların kendi hizmet gruplarına kaliteli, güncel ve düzenli bilginin ulaştırılmasını, danışmanlık hizmetlerinde kullanılması için gerekli kaynakların oluşturulmasını destekler. Bu kaynakların en önemlileri ülkelerin eğitim ve danışmanlık sistemleri, projeler ve iyi örnekler veri tabanı, guide-net haberleşme forumu, EUROGUIDANCE Dergisi, PLOTEUS olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra, Ülkeler, yıllık toplantılarda kendi uygulamalarına yol gösterecek stratejik planları birlikte hazırlarlar. Çalışma ziyaretleri ve ACADEMIA programı ile başka ülkelerin mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini, eğitim ve istihdam sektörlerindeki uygulamaları tanıma olanağı bulurlar.


Ayrıca, EUROGUIDANCE Ağı, ikinci hedef grup olan öğrenci ve diğer yurttaşlar için,-öncelikle eğitim amaçlı hareketlerini desteklemek amacıyla, başta PLOTEUS olmak üzere veri tabanlarının yaratılmasını ve beslenmesini sağlar. 


Türkiye 1 Nisan 2004 tarihi itibariyle Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi olmuş ve bugüne kadar geçen sürede binlerce genç ve eğitimci Avrupa'da çeşitli programlara devam etme fırsatı bulabilmişlerdir.


 
EUROGUIDANCE Ağı Hedefleri ve Çalışmaları
·         Genel Eğitim, Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık sisteminin Avrupa Boyutunun geliştirilmesine katkıda bulunmak,
·         Değişik ülkelerdeki Danışmanlık Servisleri arasında işbirliğini desteklemek,
·         Aşağıdaki bilgilerin toplanması yoluyla Eğitim ve Öğrenim alanında ülkeler arası dolaşıma katkıda bulunmak;
1.        Eğitim ve Öğrenim imkanları,
2.       AB girişim ve programları,
3.       İş ve kariyer imkanları,
4.       Dolaşımın yasal çerçevesi,
·         Bilgi değişimine katkıda bulunmak: İlgili ülkelerdeki Eğitim ve Öğrenim Sistemi, Mesleki ve Öğrenim Rehberlik Sistemleri, Dereceler ve beceriler
·         Eğitim ve Öğrenim hakkında bilgi toplama, üretmek ve yaymak
·         PLOTEUS Portalının sürekli olarak güncellenmesi ve tanıtılması
·         Rehberlik ve danışmanlık alanında çalışan aktörler arasında işbirliğini desteklemek
·         Uluslararası ağın gelişmesine yardımcı olmak
·         Yenilikçi rehberlik projelerinin yayımına yardımcı olmak


25 Ocak 2015 Pazar

OECD EDU ppt sunumları

http://www.slideshare.net/OECDEDU/presentations

International Summit on the Teaching Profession

http://istp2015.org/previous-summits.html

For the first time ever, Canada will be hosting the International Summit on the Teaching Profession (ISTP), an annual event that began in New York City in 2011. The summit has quickly emerged as one of the most important forums in the world for dialogue on education reform.
ISTP 2015 will be held in Banff, Alberta, on March 29–30, 2015, and will bring together education ministers and leaders of teachers’ unions and associations from a number of high-performing and rapidly improving education systems, according to results from OECD’s Programme for International Student Assessment (PISA), to discuss education policy and practice and the teaching profession. Over 450 participants are expected to attend.
"Recognising that education is the great equaliser in society, the challenge for all of us is to equip all teachers with the skills and tools they need to provide effective learning opportunities for their students."
- Ángel Gurría, Secretary-General, OECD
"The summits uniquely bring together governments and teacher unions to act on enhancing the quality of education."
- Fred van Leeuwen, General Secretary, Education International
The Council of Ministers of Education, Canada (CMEC), and The Learning Partnership are hosting the summit in partnership with OECD and Education International. The organizers look forward to welcoming ministers of education, teachers’ unions and associations, government officials, school administrators, and education experts to Canada.
Events before and after the summit will provide opportunities for a variety of stakeholders from the education and business sectors and the wider community to be part of the dialogue.