Follow by Email

31 Temmuz 2014 Perşembe

MEB EARGED 115 Rapor

MEB EARGED Raporları

E- Mağaza

Hayatboyu Öğrenme kapsamında Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstüsünde üretilen ürünlerin satış portalıe-magaza.gov.tr
Altın Yaldızlı Çay Takımı

FARABİ Araştırma Portalı

Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim paydaşlarından çağın gerektirdiği süratte araştırma yapmak, veri toplamak, düzenlemek ve grafiksel sunumlarını hazırlamak amacıyla geliştirilen web portal.
e-arastirma.gov.tr

TIMMS 2011 Raporları

4.Sınıf TIMSS Raporu:

8.Sınıf TIMSS Raporu:
http://vitaminogretmen.com/_docs/pdf/TIMSS-2011-8-Sinif.pdf


30 Temmuz 2014 Çarşamba

Okul Güvenliği Ülkelerin Başarı Sıralamasında Çok Etkin

Okul güvenliği konusu gelişmekte olan ülkelerkadar gelişmiş ülkelerde de önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.
Öğrencilerin kendilerin okul ortamında güvenli ve huzurlu hissetmeleri ülkenin uluslararası sıralamadaki yerini 10 sıra yükseltecek kadar önem taşımaktadır.

http://www.colorado.edu/cspv/publications/safeschools/SCSS_PlanningGuide.pdf

http://www.ncpeapublications.org/attachments/article/575/School%20Safety.pdf

KHAN AKADEMİ

Yaz tatili öğrencilerimize hem dinlenmeleri hem de sportif, kültürel ve sosyal faaliyetleri gerçekleştirmeleri için önemli bir fırsat teşkil eder.

Ne var ki yıl boyunca öğrenmek için çaba sarf eden öğrenciler genellikle uzun yaz tatilinin ardından okula başladıklarında dersleri takip etmekte zorlanabilir, bir önceki yıla ait bilgileri hatırlamakta güçlük çekebilirler. Yaz tatillerinin iyi planlanması gerekir, bilgileri taze tutmak için her gün 15 dakikalık çalışma zamanı ayrılması önerilmektedir. Fakat, öğrencilerin bütün ders kitaplarını tatil boyunca yanlarında taşımaları da pek mümkün değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı EBA Eğitim Bilişim Ağı’nda yer alan içeriklerden yararlanmak öğrencilerimize kolaylık sağlamaktadır. www.eba.gov.tr

Yüzlerce ders videosunun ücretsiz olarak yayınlandığı www.eba.gov.tr internet sitesinde öğrenciler pek çok farklı konuda dersler bulabilir; hem kendilerini geliştirebilir hem de eksiklerini telafi edebilirler. 

Örneğin matematik alanında KHAN Academy Türkçe dersleri ortalama 8 dakika uzunlukta olduğu için çocuklarımız her gün sıkılmadan birkaç video izleyebilir, bilgilerini taze tutabilirler. 

Dünya genelinde verdiği 400 milyondan fazla ders ile önemli bir başarı yakalamış olan internet öğrenim platformu KHAN Academy’nin Türkçe ders videolarına Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği kapsamında http://www.eba.gov.tr/video/khan-akademi adresinden tamamen ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Öğrencinin videoyu gerektiğinde durdurarak ya da tekrar ederek konuyu kendine en uygun hızda öğrenmesi de dersin pekiştirilmesine katkıda bulunur ve ustalaşarak öğrenmeyi sağlar. Bu durumda öğrenci yeni okul yılına çok daha hazır olarak başlayacaktır.


ISLLC Okul Liderlik Standartları

Bir okul yöneticisi, "Lider" olarak tüm öğrencilerin başarıısı için aşağıdaki standartları izler, teşvik eder ve uygular.

Standart 1: Okul toplumu tarafından paylaşılan ve desteklenen bir vizyonunun oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlar, bayraktarlığı yapar, dillendirir ve uygular.

Standart 2: Çalışanların mesleki gelişimi ve öğrenci öğrenmelerine uygunbir öğretim programı ve okul kültürünün oluşturulması, desteklenmesi ve sürdürülmesi için çaba sarfeder.

Standart 3: Etkili, verimli ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmak için örgütün iyi yönetimini, işleyişini ve kaynkalarını sağlar.

Standart 4: Aile ve toplum üyeleriyle işbirliği yaparak farklı çıkar ve ihtiyaçlarını karşılamak için toplum kaynaklarını seferber eder.

Standart 5: Dürüstlük ve hakkaniyet çerçevesinde etik kurallara uygun olarak hareket eder.

Standart 6: Toplumdaki sosyal, politik, ekonomik, yasal ve kültürel bağlamları anlar, tepkide bulunur ve çöümlemek için çalışır.

Daha fazla bilgi için:www.ccsso.org

Kaynak: Eğitim Yönetimi, Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel, Nobel Yayınevi www.nobelyayin.com

4 Temmuz 2014 Cuma

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#sent/147030c59cafd1f3?projector=1

OECD PISA webinar on 10 July 2014


Dear Professor Colakoglu
OECD Education and Skills Webinar series
PISA 2012 Results: Students and Money
Financial Literacy Skills for the 21st Century
You are invited to attend a webinar with Andreas Schleicher, Director of the OECD Directorate for Education and Skills to present the sixth volume of PISA 2012 results.
OECD for the first time examines 15-year-old students’ performance in financial literacy in the 18 countries and economies that participated in this optional assessment. It also discusses the relationship of financial literacy to students’ and their families’ background and to students’ mathematics and reading skills. The volume also explores students’ access to money and their experience with financial matters. In addition, it provides an overview of the current status of financial education in schools and highlights relevant case studies.
When: 17:00 Paris time (GMT +2) on Thursday 10 July 2014
  • New York (11:00 EDT)
  • London (15:00 GMT)
Where: The convenience of your own computer. For registration see instructions below.
--------------------------------------------------------
To register for the online webinar
--------------------------------------------------------

1. Go to https://oecd1000.webex.com/
2. Select the event and click "Register". The password for registration is OECDEDU
3. On the registration form, enter your information and then click "Submit".

OECDdirect E-mail Alerts

This e-mail alert is sent following your request to receive this newsletter from OECDdirect. To register, change your interests simply update your profile at " MyOECD". To unsubscribe from this newsletter click here.
Please feel free to forward this "OECDdirect" message to your colleagues.
Your Privacy - Our Promise
It's simple, we won't share your name and address with anyone.

2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France


2 Temmuz 2014 Çarşamba

Financing Schools in Europe 2014 by EC

Financing Schools in Europe 2014 by EC

EXECUTIVE SUMMARY
Introduction
Since the onset of the economic crisis in 2008, calls for efficient public spending have intensified.
Against this background of tight public finances, the European Commission has called on Member
States to protect or promote longer term investments in education (1). Nevertheless, today's economic
circumstances can be regarded as an opportunity to reflect on how to build more efficient and
sustainable funding systems for education.
When countries are looking for ways of making reforms, they often look to other countries for
inspiration. This report provides a framework for understanding the structure of funding systems for
public sector school level education in Europe. It also delivers a short comparative analysis of the
authority levels involved, and methods and criteria used for determining the level of resources for
financing school education. It is a starting point for dialogue and peer-learning between countries.
While the funding arrangements implemented in one country may not necessarily work in another,
they may serve as inspiration for reforms, especially for countries sharing similar traditions in public
funding and organisation. However, it must be stressed, as will be described below, that there are
limitations on how far any model can be applied in other contexts.
This report shows an overall picture of great variety across Europe with respect to funding systems.
These systems have developed over many decades to meet the needs of individuals, wider society
and the economy. The changing priorities of education systems have also shaped the way in which
funding systems have developed. While the complexity of funding systems should not be overstated, it
is important to recognise the particular national context when considering policy reforms, as certain
types of reform may work differently in different countries.
Chapter 1 examines the authorities involved with school funding, and more specifically to what extent
regional and local authorities transfer resources from central/top level to schools, and whether they
contribute to the financing of school education using their own revenue, such as local taxes.
Chapter 2 examines what methods central/top-level authorities use for allocating funds, focusing on
whether they use common agreed rules (funding formula), or whether they make allocations on the
basis of an estimation of needs of schools (budgetary approval/discretionary determination).
Chapter 3 examines the criteria involved when establishing the volume of resource allocations. It
analyses both input-based criteria and output- or performance-based criteria.
The report examines the funding of primary and general secondary education and covers 27 of the
28 EU (2) Member States as well as Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey.
Several levels of public authority involved in delivering funding to schools.
Providing a comprehensive overview of the funding process and the specific roles of the various public
authorities involved is a complex task. This complexity arises partly from the idiosyncrasies of the
political and administrative landscape of each country and the way funding responsibilities, in general,
are shared between authorities. Moreover, the resources needed for schools to operate effectively are
very different in nature (i.e. staff, capital goods and operational goods and services). This may go
(1) For example: Annual Growth Survey 2014 {SWD(800) final}.
(2) Luxembourg did not participate to the data collection for this report.

1 Temmuz 2014 Salı

NSBA National School Boards Association

NSBA National School Boards Association

Working with and through our state associations, NSBA advocates for equity and excellence in public education through school board leadership. We believe education is a civil right necessary to the dignity and freedom of the American people, and all children should have equal access to an education that maximizes his or her individual potential.