Follow by Email

27 Şubat 2015 Cuma

GARDNER ZEKA TÜRLERİ1    Sözel Zeka: Okuma-Yazma, hikaye anlatma, kelime ve tarih ezberlemede uzmanlaşmış bir zeka türü
      Mantıksal-Matematiksel Zeka: Bilginin kategorilendirilmesi, modellenmesi ve ilişkilendirilmesi
      Görsel-Mekansal Zeka: Görsel hafızanın çok sağlam olduğu, sanatsal eğilimlerin ve el-göz koordinasyonunu sağlayan zeka
      Müzikal Zeka: Ses, ritim müzik  ve duyma eylemlerine ilişkin zeka
5    Dokunsal/Kinestetik Zeka : Dokunarak ve hissederek öğrenenlerin zekası
      Kişilerarası/İletişimsel Zeka : Etkin biçimde iletişim kurabilen ve empati geliştirebilen bir zeka 
      Kişisel/İçe Dönük Zeka : Kişisel farkındalığın en yüksek olduğu zeka
      Doğa Zekası: Doğaya ve doğada kendi yerlerine karşı hassas olan zeka türü 

26 Şubat 2015 Perşembe

ANTALYA'DA ULUSLARARASI STEM KONFERANSI


Konferans web sitesi: http://ijemst.com/home.html

STEM konusunda bazı siteler.

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/stateoftheunion/2006/aci/aci06-booklet.pdf 

www.whitehouse.gov/the-press-office/president-obama-launches-educate-innovate-campaign-excellence-science-technology-en
www.nasa.gov
www.changetheequation.com
www.stemedcoalition.com
http://www.ingenious-science.eu
www.nationalstemcentre.org.uk

http://ijemst.com/issues/3.1.6.Erdogan_Stuessy.pdf

KAYSERİ STEM UYGULAMASI

http://kayseri.meb.gov.tr/download/Arge/Arge%20Haziran%202014%20B%C3%BClteni.pdf


ABİTUR

Alman Diplomaları (Abitur)


Amacımız, İstanbul Lisesindeki her öğrencinin Almanya’da geçerli olan bir diploma almasıdır. Bu amaç okul misyonumuzda da ifade edilmiştir.
Okulumuzda öğrencilerimiz ya Alman Lise bitirme sınavı olan Abitur sınavına katılabilir ya da Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının kriterlerine bağlı olan Alman Dil Diploması (DSD) B2/ C1’i edinebilirler.
Abitur, Almanya’daki en üst orta öğrenim okul diplomasıdır. Bu diploma yalnızca Almanya’da değil birçok ülkede öğrencilerimize üniversiteye giriş hakkı sağlamaktadır ve ömür boyu geçerlidir.
Abitur karnesi Almanya’nın dışında da Avrupa’nın birçok ülkesindeki ve ABD’deki üniversitelere de giriş imkânı sağlamaktadır. Ancak bazen hatta birçok kez bu diplomanın yanı sıra örneğin TOEFL gibi bir dil belgesi de istenmektedir.
Dünyadaki tüm üniversiteler Abitur’daki başarıyı ödüllendirmektedir. Oxford Tıp Fakültesi Abitur ortalaması 1,0 – 1,5 olan öğrencileri kabul etmektedir, MİT’de ise Abitur diploması 43 krediye eş değer görülmektedir ki bu da yaklaşık iki sömestr demektir. Sabancı Üniversitesi ise Abitur ortalaması en fazla 2,0 olan öğrenciye burs vermektedir.
Okulumuzda verilen Abitur karnesi Almanca, İngilizce, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerindeki notları göstermektedir. Bu notlar Lise 3. ve 4. sınıftaki notların belirli oranda, Abitur sınavındaki sözlü ve yazılı sınav sonuçlarına katılımı ile oluşmaktadır. Hem yazılı hem de sözlü sınavların son iki yılda (Lise 3 ve 4) derste işlenen konuları kapsaması gerekmektedir.
Abitur sınavının yazılı sınav soruları çevredeki diğer Alman Okulları ile (örn. Alman Lisesi) uyumludur ve bu okullardaki tüm öğrencilere aynı sorular sorulmaktadır.
Bu sınav soruları son sınıf öğretmenleri tarafından oluşturulmaktadır. Yani Abitur sınavlarına hazırlanmak için öğrencilerin ayrıca bir kursa gitmelerine gerek yoktur. Öğrencilerimizin bu sınava hazırlanmaları için düzenli olarak derse girip konuları takip etmeleri yeterlidir.
Alman Dil Diploması (DSD) B2/C1 düzeyindeki bir dil bilgisini belgelemektedir. Ayrıca bu diploma meslek hayatında da onlara ayrı bir nitelik sağlamaktadır.
Dil diploması süresiz olarak geçerliliğini korur ve asla tekrarlanması gerekmemektedir.
Bu sınavda okuma, duyma, yazma ve konuşma becerilerine puan verilmektedir. Alınan diplomada, yalnızca ulaşılan seviye, yani B2 ya da C1 yazmaktadır.
İstanbul Lisesindeki tüm öğrenciler Lise 1. sınıfta DSD A2/B1 sınavına girmektedirler. Dolayısı ile öğrencilerimiz Lise 1. sınıfta iken Lise 4’te yapılan sınav şeklini tanıma fırsatı bulmaktadırlar.
DSD B2/C1 sınavının yazılı bölümü soruları tüm dünya için merkezi olarak hazırlanmakta ve sınavlar yine merkezi olarak Almanya’da kontrol edilmektedir. Sözlü bölümü ise okuldaki branş öğretmenleri tarafından yapılmaktadır.
Bu sınava hazırlık, okulumuzdaki Lise 4 Fen dersi ağırlıklı sınıflarda bu sınava katılacak öğrencilerin toplandığı özel gruplarda yapılmaktadır. Diğer sınıflardaki öğrenciler ise DSD B2/C1 sınavına Almanca derslerinde hazırlanmaktadırlar. Fen dersi ağırlıklı sınıfların haricindeki sınıflardaki tüm öğrenciler bu sınava katılmak zorundadır.
Bir CV’de veya başvuru belgesinde 2. veya 3. bir dili belgeleyen bir diplomanın olması diğer adaylar karşısında daha büyük avantaj sağlamaktadır. Bu yüzden öğrenci Almanya’da yüksek öğrenim görmeyi düşünmese de DSD’yi mümkün olan en üst seviyede alması onun yararınadır.
Bir dil belgesine sahip olmak büyük bir avantajdır, zira bu belge aynı zamanda insanın bir şey için çaba harcadığını ve o insanın çok yönlü olduğunu göstermektedir.

Alman Yüksek Okullarına Giriş
DSD B2/C1, Alman üniversitelerinde bir dil belgesi olarak kabul görmektedir. Üniversitede öğrenim görebilmek için Türkiye’de bir bölüm kazanmış olmak gerekmektedir. ANCAK: Yabancı öğrenci kontenjanları oldukça kısıtlıdır (her bölüm için yaklaşık % 8 – 10 gibi) ve çok talep görmektedir. Alman üniversitelerine başvuru süreleri Temmuz ayında sona ermektedir. Ancak Türkiye’de üniversite sonuçları ağustos ayında açıklanmaktadır. Dolayısı ile ancak bir yıl gecikmeli olarak üniversiteye başlamak mümkün olmaktadır.
Alman yüksekokullarına direkt olarak giriş imkânı ancak Abitur karnesi ile mümkündür. Üniversite- deki bölümler girişi açık ve girişi kısıtlı bölümler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Öğrenciler Almanya’daki üniversitelerin (özel üniversiteler hariç) bazı bölümlerine merkezi olarak yerleştirilmektedir. Buna Tıp Fakülteleri, Diş hekimliği, Veterinerlik ve Eczacılık Fakülteleri dahildir. İlgililer hochschulstart.de sayfasından başvuru yapabilmektedirler. Diğer bölümlerde ise üniversiteler kendileri bir bölümün kısıtlı olup olmamasına karar vermektedirler. Örneğin Elektroteknik bölümü Münih’te kısıtlı iken Bochum’da girişi açık olabilmektedir.
Girişi kısıtlı olan bölümlere öğrenci alımındaki kriterleri her üniversite kendisi belirlemektedir. Not ortalaması önemli bir rol oynamaktadır fakat birçok kez ayrıca bu bölümü neden istediğinizi anlattığınız bir yazı istenmektedir ya da mülakata davet edilirsiniz.
Girişi açık olan bölümlere başvuru yapmak yeterlidir. Kabul yazısı birkaç gün içinde gelmektedir.
Okulumuzdaki yükseköğrenim danışmanlığı bölümünden (Studienberatung) daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bu bölüm sizlere başvuruda, kayıtta ve vize alımında yardım sağlamaktadır.

Kaynak: 

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/970255/icerikler/alman-diplomalari-abitur_124430.html

http://www.istanbullisesi.net/index.php/de/de-schuelerbereich

25 Şubat 2015 Çarşamba

Journal of Theory and Practice in Education ÇANAKKALE University

http://eku.comu.edu.tr/

Cilt 11, Sayı 1 (2015): January 2015

İçindekiler
The examination of the readiness levels of teacher candidates for online learning in terms of various variables / Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesiPDF
Özlem ÇAKIR, Mehmet Barış HORZUM
Designing a web based measurement and evaluation environment: A sample storyboard / Web tabanlı ölçme ve değerlendirme ortam tasarımı: Bir görsel senaryo örneğiPDF
Ömer KIRMACI, Özden ŞAHİN İZMİRLİ
Nurturing the integration of technology in education / Eğitimde teknoloji entegrasyonuPDF (ENGLISH)
Thomas G. RYAN, Gillian BAGLEY
A study for determining computer programming students’ attitudes towards programming and their programming self-efficacy / Bilgisayar programcılığı öğrencilerinin programlamaya karşı tutum ve programlama öz-yeterliklerinin belirlenmesine yönelik bir çalıPDF
Özcan ÖZYURT, Hacer ÖZYURT
An examination of gender effect on pre-service teachers’ behavioural intentions to use ICT / Öğretmen adaylarının BİT kullanımına yönelik davranışsal niyetleri üzerindeki cinsiyet etkisinin incelenmesiPDF
Ömer Faruk URSAVAŞ
Development and application of internet information pollution scale / İnternet’te bilgi kirliliği ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanmasıPDF
Mehmet FIRAT, A. Aşkım KURT
The effect of educational videos presented in two different content stream on motivation and achievement of students with visual learning styles / İki farklı içerik akışında sunulan eğitsel videoların görsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin akademik başPDF
Muzaffer ÖZDEMİR, Adem Mehmet YILDIZ
The views and expectations of academicians about retirement / Akademik personelin emeklilikleriyle ilgili görüş ve beklentileriPDF
Mustafa Aydın BAŞAR, Mehmet ULUTAŞ
Analysis of organizational behaviour studies in Turkey / Türkiye'deki örgütsel davranış çalışmalarının analiziPDF
Bertan AKYOL, R. Cengiz AKÇAY
Determination of media and television literacy levels of classroom teacher candidates / Sınıf öğretmeni adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesiPDF
Barış ÇETİN
Cognitive awareness levels of classroom teaching program students on the topics of Turkey’s physical geography / Sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin Türkiye fiziki coğrafyası konularında bilişsel farkındalık beceri düzeyleriPDF
Öznur YAZICI, Özlem ULU KALIN
A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir incelemePDF
Bayram BAŞ, Esra ÖRS
Turkish adaptation of attitude towards mathematics instrument / Matematiğe ilişkin tutum ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışmasıPDF
Mesut TABUK, Güney HACIÖMEROĞLU
A new approach in biology teaching: DNR-based teaching / Biyoloji eğitiminde yeni bir yaklaşım: EGS tabanlı öğretimPDF
Nazihan URSAVAŞ, Sabiha ODABAŞI ÇİMER
Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analiziPDF
İsmet AYHAN, Mahmut SİNECEN, Mithat AYDIN
Prospective teachers’ opinions towards postgraduate education / Öğretmen adaylarının lisansüstü öğretime yönelik görüşleriPDF
Çavuş ŞAHİN, Mehmet Kaan DEMİR, Serdar ARCAGÖK
Investigation of “self perception” and “life satisfaction” of the adolescents who take the student selection and placement exam / Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına giren ergenlerin “benlik algılarının” ve “yaşam doyumlarının” incelenmesiPDF
Murat EROL, Hasan ÇELİK, Akın ÜÇOK
Using word processor as a tool to enhance the teaching of writing in a Turkish EFL context: An action research / Türk EFL bağlamında yazma öğretimini iyileştirme aracı olarak kelime işlemci kullanımı: Bir eylem araştırmasıPDF (ENGLISH)
Cevdet YILMAZ, Kemal ERKOL

Reliability and validity studies of the Turkish version of the e-bullying scale (e-BS) and e-victimization scale (e-VS) / E- zorbalık ölçeği ve e-mağduriyet ölçeğinin Türkçe formlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarıPDF (ENGLISH)
Başaran GENÇDOĞAN, Özkan ÇİKRIKCİ

GALLER BÖLGESİNDEKİ OKULLARIN GELİŞTİRİLMESİ

OECD'nin bu yeni raporunda Galler Bölgesinin PISA sıralamasında altlarda yer almasına vurgu yapılarak, sebepleri analiz edildikten sonra daha üst sıralara çıkabilmek için bazı politikalar tavsiye edilmektedir. Ülkemizin şartları farklı olmakla birlikte rapor örnek alınabilecek çözümler vermektedir.

http://www.oecd.org/edu/Improving-schools-in-Wales.pdf

16 Şubat 2015 Pazartesi

OECD Education Policy Outlook 2015

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-policy-outlook-2015_9789264225442-en


Education Policy Outlook 2015

14 Şubat 2015 Cumartesi

OECD- Komplekleşen Eğitim Sistemlerinin Yönetimi Projesi

Eğitim sistemlerinde kesişen yeni eğilimler ve beklentiler sebebiyle karmaşıklık giderek artıyor.

 OECD ülkelerinde öğrenci velileri daha farklı bireyci ve yüksek eğitimli hale gelmiştir. Okul ve öğrenci başarısı hakkında daha fazla kanıt elde edilmesi mümkün duruma geldikçe, paydaşlar da çocuklarının bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için okulların üzerinde beklenti oluşturarak, daha seçici hale gelmiştir. Hemen hemen tüm OECD ülkelerinde hükümetlerin okul özerkliği ve uyarılmış talep karşı hassasiyeti okullar arasındaki rekabeti artırmıştır. Giderek, bireyselleştirilmiş bilgi ve eğitim istenmektedir.
Eğitim Bakanlıkları, yüksek kaliteli, verimli, adil ve yenilikçi eğitim sağlamaları istenmektedir. Bu beklenti ve sorumluluk, ulusal performans görünürlüğünü artırmak için yapılan PISA gibi uluslararası karşılaştırmaların da etkisiyle  güçlü bir ekonomi oluşturmak için  bilgi ve eğitime verilen önemi  ve beklentiyi artırmıştır.
OECD'nin Eğitimde Araştırma ve Yenilik Merkezi CERİ tarafından yürütülen GCES projesinde giderek daha kompleksleşen  eğitim sisteminin nasıl yönetileceği araştırılıyor.

http://www.oecd.org/edu/ceri/governingcomplexeducationsystemsgces.htm2 Şubat 2015 Pazartesi

HİBRİD EĞİTİM

HARMAN  (HİBRİD) EĞİTİM MODELİ

en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning

Blended learning is a formal education program in which a student learns at least in part ... Schools with blended learning models may also choose to reallocate  ...

www.thesysintl.com/blended-education-model....

About Blended Learning. Blended learning is an educational approach where the traditional classroom is integrated with an online ...

www.dreambox.com/.../6-models-blended-lear...
As school districts look for ways to give their students a personalizedlearning experience without expanding their budgets, blended learning ...

7.   blended education model

www.christenseninstitute.org/blended-learning-...

The definition of blended learning is a formal education program in which a student learns: (1) at least in part through online learning, with some element of ...

www.edweek.org/ew/.../19el-private.h33.html
Since becoming one of the first Roman Catholic elementary schools in the country to adopt a blended learning program, Mission Dolores ...

10.                The Definition Of Blended Learning - TeachThought
www.teachthought.com/blended-learning.../the...

Defining hybrid or blended education is a trickier task than one might ...But what does this theoretical model actually look like in practice?

11.  
digitallearningnow.com/.../DLNSmartSeries-B...
yazan: J Bailey - 
Blended Learning Implementation Decisions .......... ........................................................................... ..... technology will adopt a model of blended learning—“a.

12. Blended Learning: Personalizing Education for Students ... https://www.coursera.org/course/blendedlearning

Blended learning is a new educational model with great potential to increase student outcomes and create exciting new roles for teachers. In this course you will  ...

13.                Blended Learning
www.edu.gov.on.ca/elearning/blend.html

 Blended learning uses the tools of the provincial learning ... labs, performances, or exhibits of skill; Models, works of art, posters, and other  ...


www.edutopia.org/.../blended-online-learning-...

To help explain ways to blend both these education models, I've provided a list of at least four necessary components to include in a blended  ...