Follow by Email

4 Eylül 2014 Perşembe

Panel | Türkiye'nin 2023 Hedefleri ve Eğitimde 'Orta Kalite Tuzağı


http://file.setav.org/Files/Pdf/20140606125811_turkiye%E2%80%99nin-2023-vizyonu-ve-egitimde-%E2%80%9Corta-kalite-tuzagi%E2%80%9D-pdf.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=k5g6Ls2klR8


 

TARİH: 09 HAZİRAN 2014 SAAT: 11:00 - 13:00 YER: SETA Ankara
LCV ve DETAYLI BİLGİ İÇİN: rsvp@setav.org | Müberra Görmez | 0312 551 21 85
ModeratörBekir S. Gür, SETA
Konuşmacılar
  • Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı
  • Emin Karip, MEB Talim ve Terbiye Kurulu
  • Alipaşa Ayas, Bilkent Üniversitesi
SETA tarafından yayınlanan “Eğitimde 2023 Vizyonu ve Eğitimde ‘Orta Kalite’ Tuzağı” başlıklı raporun tanıtımı amacıyla düzenlenen panelde, Kalkınma Bakanlığı Uzmanı Serdar Polat, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alipaşa Ayas değerlendirmelerde bulundu.
POLAT: SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKUL SAYISI SINIRLANDIRILMALI
Moderatörlüğünü SETA Eğitim Direktörü Bekir Gür’ün yaptığı panel, raporun yazarı Serdar Polat’ın sunumuyla başladı. Raporun dayandığı veri seti olan PISA 2012 sonuçlarının değerlendirmesiyle sunumuna başlayan Polat, Türkiye’de eğitimin gelişmesinin kayda değer fakat yeterli olmadığını belirtti. Rapordan hareketle Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi ve ‘orta kalite tuzağı’na düşmeden eğitim kalitesini arttırabilmesi için çözüm önerilerinde bulundu:
• PISA ve TIMSS gibi çalışmalarda en başarılı ülkeler ile eğitim sisteminde hızlı gelişme gösteren ülke örneklerinin eğitim politikaları ve reformları takip edilmeli.
• Öğretmen, program, ölçme ve değerlendirme, yönetişim, materyal, süreç vb. nitelikleri geliştirerek öğrenme çıktılarının ülke genelinde geliştirilmesinin amaçlandığı bir eğitim stratejisi ve felsefesi oluşturulmalı.
• Eşitlik ve kaliteyi geliştirmek için kaynaklar, öncelikli olarak dezavantajlı bölgelerdeki okullara yönlendirilmeli.
• Asgari standartları elde edemeyen öğrencilere yönelik, etkin bir telafi eğiti­mi sunulmalı.
• Daha eşitlikçi bir eğitim sistemi tesis etmek için, sınavla öğrenci alan okul sayısı ve öğrenci oranları sınırlanmalı.
• Dezavantajlı bölgelerde daha tecrübeli öğretmenler istihdam edilmeli, bu öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde çalışmalarını sağlayacak teşvik mekanizmaları kurulmalı.
KARİP: BU RAPOR EĞİTİM TARTIŞMALARI İÇİN DÖNÜM NOKTASI
Polat’tan sonra söz alan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip, bugüne kadar yapılan bütün eğitim tartışmalarında bir ‘sızlanma’ olduğunu, bu raporda ise neler yapılabileceğine dair somut önerilerin yer aldığını, bu açıdan raporun bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Türkiye’de eğitimde yaşanan sorunlara da değinen Karip, öğretim materyallerinin öğrenci seviyelerine göre çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ailelerin çocukları eğitim için desteklemesinin ödevlerine yardım etmek olmadığını, moral motivasyon desteğinin gerektiğini belirten Karip, sorumlu kişiler olarak sorunların çözümünde kamuoyu ve sivil toplumdan daha fazla katkı beklediklerini söyledi. 
AYAS: ORTA KALİTE TUZAĞINA DÜŞMEMEK İÇİN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE ÖNEM VERİLMELİ
Panelin üçüncü konuşmacısı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alipaşa Ayas sunumunda, öğretmen yetiştirme sistemi üzerinde durdu. Daha nitelikli bir eğitim sistemi için öğretmenlerin niteliğinin artırılması gerektiğini belirten Ayas, öğretmen yetiştirme sisteminde iyileştirmelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.